Naast uw bedrijfsbehandelplan wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de bedrijfsvoering op uw bedrijf en de resultaten hiervan. Door bedrijven in het geheel eens goed te bekijken wordt een beter overzicht verkregen. Op deze manier kan vaak met kleine aanpassingen de diergezondheid verbeterd worden en tegelijkertijd het medicijngebruik worden teruggedrongen. De overheid heeft dit verplicht gesteld om op deze manier grip te krijgen op het antibioticagebruik in de Nederlandse rundveehouderij.

LET OP: het is de verantwoordelijkheid van de veehouder om minimaal een week vóór het verlopen van het BGP contact op te nemen met de praktijk voor een afspraak. Indien u KKM controle krijgt en er moet met spoed een BGP worden opgesteld dan zijn hier extra kosten aan verbonden.