Wel of niet castreren?

Uw hond wel of niet castreren? Deze keuze is niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Vanuit de praktijk adviseren we over het algemeen om reuen niet te castreren. Van dit advies wijken we in sommige gevallen af, bij bepaalde medische of gedragsmatige problematiek.

Reuen kunnen onder invloed van testosteron - een mannelijk geslachtshormoon - ongewenst gedrag gaan vertonen, zoals overdreven interesse in loopse teven, overmatig markeergedrag of veel onrust en slechte bereikbaarheid bij wandelen. Vertoont uw hond zogenaamd ‘reuengedrag’? Dan is de optie castratie vast al door uw hoofd heen geschoten. Castratie is echter niet altijd de oplossing voor deze gedragingen. Daarnaast kan castratie ook nadelige gevolgen met zich meebrengen en is castratie door middel van chirurgie onomkeerbaar. Chemische castratie kan in dit geval uitkomst bieden.

Wat doet suprelorin?

Chemische castratie vindt plaats door de toediening van het implantaat Suprelorin®. Dit implantaat wordt door middel van een holle naald onder de huid tussen de schouderbladen van uw hond ingebracht. Suprelorin® is in twee doseringen beschikbaar. Afhankelijk van de toegediende dosis, remt het de productie van testosteron gedurende ongeveer 6-12 maanden. In deze periode is uw hond dan ook onvruchtbaar.¹ Het voordeel van Suprelorin® is dat er bij deze vorm van castratie geen narcose nodig is en het is omkeerbaar. Het effect van Suprelorin® verdwijnt wanneer de toediening niet herhaald wordt. Hierdoor is dit middel o.a. uitermate geschikt om erachter te komen of castratie zinvol is indien uw hond ongewenst ‘reuengedrag’ vertoont.²

Hoe helpt suprelorin mij de keuze maken?

Heeft Suprelorin® het gewenste effect gehad op het gedrag van uw hond? Dan kunt u ervoor kiezen de behandeling te herhalen of uw reu chirurgisch te laten castreren.

Heeft Suprelorin® onvoldoende effect gehad? Dan zal chirurgische castratie waarschijnlijk ook niet de oplossing zijn voor het gedrag dat uw hond laat zien. Indien dit het geval blijkt te zijn, dan adviseren wij u graag op maat verder.

Suprelorin® is natuurlijk ook geschikt wanneer u uw hond simpelweg niet chirurgisch wilt laten castreren, maar waarbij (tijdelijke) onvruchtbaarheid wel gewenst is.
Suprelorin helpt onderzoeken of castratie de juiste keuze is

¹ Onvruchtbaarheid treedt 6 weken na toediening op. Houdt u reu gedurende deze periode weg bij loopse teven.

² Er bestaat een kans dat de eerste paar weken na toediening een toename van het ‘reuengedrag’ bij uw hond optreedt, alvorens een afname gezien wordt.


Tekst geschreven door Tessa Voogt