Vraagt u zich af hoe bepaalde ingrepen nu eigenlijk worden uitgevoerd? Wordt uw dier binnenkort geopereerd? Dan vindt u hier in beeld en woord meer informatie over onze werkwijze.  De getoonde afbeeldingen zijn gebruikt ter illustratie. Ieder dier is anders en de omstandigheden waaronder wordt geopereerd wisselen ook. Het geeft echter gemiddeld genomen wel een goede indruk van de dagelijkse praktijk. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het aantal beschreven ingrepen.

Keizersnede rundimg_5058

Een sectio wordt uitgevoerd indien een normale geboorte onmogelijk is, of een normale geboorte een te groot risico zou vormen voor het leven of de gezondheid van kalf of koe.  De operatie heeft voor- en nadelen ten opzichte van een natuurlijke geboorte. Enkele voordelen zijn; het kalf komt ongeschonden ter wereld; de koe heeft weinig tot geen schade aan de geboorteweg en de koe kan direct weer staan. Daar tegenover staan nadelen als; infectiegevaar van de wond en ethische kwesties.  De dierenarts maakt hierin altijd een weloverwogen beslissing. Lees meer....