Het Koe Kompas

Het Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en dier gezondheid. Het Koe-Kompas laat middels een risicoanalyse zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Kortom, een  praktisch instrument om de diergezondheid en dierwelzijn op uw bedrijf verder te optimaliseren. Zo kunt u als een spin in het Koe-Kompas web aan de juiste touwtjes trekken.

koekompas

Hoe werkt het koekompas?

Het koekompas is een vorm van bedrijfsbegeleiding door een speciaal opgeleide dierenarts binnen de praktijk. Voor het bezoek moet u zelf een vragenlijst invullen op www.zuivelplatform.nl (hier kunt u ook komen via de site van uw melkfabriek). Tijdens het bezoek maakt u met de dierenarts een ronde over het bedrijf en worden verschillende facetten van het bedrijf besproken. Om zoveel mogelijk baat te halen uit het gesprek kan het handig zijn vooraf te bedenken aan welke punten uzelf extra aandacht wilt besteden in het komende jaar.

Na dit bezoek  ontvangt u van de dierenarts een verslag met daarin:
  • koe-kompas
  • scorelijst
  • kort verslag met toelichting op de scores en advies voor optimalisatie
Tijdens een volgend bezoek worden de doelstellingen besproken en adviseert de dierenarts u over door u aangedragen onderwerpen. Er wordt opnieuw een koekompas opgesteld om de verbeteringen in kaart te brengen.