Voorkomen is beter dan genezen

De ontwikkelingen binnen de rundveehouderij gaan in een hoog tempo. In toenemende mate speelt kwaliteit, en de borging ervan, een rol van betekenis. Protocollaire begeleiding en een hoog kennisniveau wordt van de dierenartsen en de andere begeleiders verwacht. Om hieraan te kunnen voldoen zijn al onze rundveedierenartsen gecertificeerd geborgd en volgen ze regelmatig nascholing om hun kennis up to date te houden. Bovendien werken we gestructureerd en benaderen we een probleem gericht. Hierbij kijken we niet alleen naar het individuele dier, maar ook hoe ons advies past in de gehele bedrijfsvoering. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Daarnaast bieden we ook uitstekende zorg voor schapen en geiten.