De meest gestelde vragen IBR en BVD bestrijding

Over de IBR bestrijdingsprogramma's leest u hier meer.

Over de BVD bestrijdingsprogramma's leest u hier meer.

 

1.       Per wanneer ben ik verplicht deel te nemen aan een IBR en BVD bestrijdingsprogramma?

a.      Vanaf 1 april 2018 is het verplicht om IBR te bestrijden bij melkvee. De meeste Nederlandse zuivelondernemingen stellen eveneens per 1 april 2018 deelname aan een BVD bestrijdingsprogramma verplicht.  Uw zuivelonderneming brengt u op de hoogte van de voorwaarden. Voor vleesveehouders gaat de verplichte bestrijding van IBR pas in 2019 in. Voor vleesveebedrijven is deelname aan de bestrijding van BVD vooralsnog op vrijwillige basis. Deelname wordt gestimuleerd door marktwerking en een subsidieregeling. Vanaf 2020 gaat het SBK via de kwaliteitsregeling vitaal kalf eisen dat BVD wordt bestreden in de vleeskalverhouderij.

 

2.       Ik ben melkveehouder en ik heb nog geen status voor IBR, wat is de beste eerste stap?

a.       Neemt u nog niet deel aan een IBR bestrijdingsprogramma, en weet u niet wat uw huidige status is, dan is het advies allereerst de tankmelk op IBR antistoffen te laten onderzoeken. Daarna kunt u instromen in één van de 3 mogelijke bestrijdingsroutes.

 

3.       In mijn tankmelk zijn IBR antistoffen aangetroffen bij het eerste onderzoek. Ik kan nu alleen nog kiezen voor de bestrijdingsroute met vaccinatie. Hoeveel jaar ben ik dan aan het vaccineren?

a.       In theorie moet u halfjaarlijks blijven vaccineren tegen IBR, tot uw gehele veestapel zich vernieuwd heeft.  Gemiddeld zal dat zo’n 6-8 jaar zijn. Na ongeveer 3 jaar heeft het zin om een steekproef  te doen en te onderzoeken hoe zwaar de besmetting nog is. De steekproef bestaat uit 20 koeien op antistoffen in het bloed controleren: 10 vaarzen die ten minste 3 maanden in de koppel melkvee lopen, 8 2e kalfskoeien en 2 oudere koeien. Afhankelijk van de uitkomst van de steekproef kunt u eventueel overstappen naar een andere route tot IBR-vrij.

 

4.       Ik ben melkveehouder en ik heb nog geen status voor BVD, wat is de beste eerste stap?

a.       Neemt u nog niet deel aan een BVD bestrijdingsprogramma, en weet u niet wat uw huidige status is, dan is het advies allereerst de tankmelk op BVD antistoffen te laten onderzoeken. U kunt dit zelf komen brengen. Is de dierenarts de komende tijd toch bij u op het bedrijf? Dan is het advies om naast het tankmelkonderzoek ook 5 pinken tussen 8-12 maanden leeftijd, op antistoffen tegen BVD  in het bloed te testen.  Afhankelijk van de uitkomst is meer onderzoek nodig, of kunt u direct instromen in één van de 4 mogelijke bestrijdingsroutes.

 

5.       Mag ik zelf tankmelk inleveren op de praktijk voor onderzoek op IBR antistoffen, of moet de dierenarts dit monster nemen?

a.       U mag zelf een tankmelkmonster nemen en dit aan de balie in de vestiging Benschop of Oudewater inleveren. Let op: u heeft voor dit tankmelkmonster een speciale tankmelkmonsterbuis nodig, met een tabletje conserveringsmiddel. Schep de melk niet direct met de buis uit de tank, het tabletje conserveringsmiddel kan dan uit de buis vallen.  Eventueel kunt u het zelf brengen in een schoon flesje, dan wordt het op de praktijk overgedaan in een buis met conserveringsmiddel.

 

6.       Ik ben gewetensbezwaard wegens mijn geloof en wil niet vaccineren tegen IBR of BVD, wat moet ik doen?

a.       U moet uw bezwaren melden bij uw zuilvelonderneming voor afspraken op maat.

 

7.       Ik wil tegen BVD vaccineren, welke bestrijdingsroutes zijn dan nog mogelijk?

a.       Alle 4 de routes naar BVD vrij, kunnen zonder vaccineren worden doorlopen. Soms kan het wel helpen om BVD te vaccineren en zo sneller van problemen met BVD af te komen. Indien gebruik wordt gemaakt van een vaccinatie met levend virus (Bovela), is de route 2 (tankmelkonderzoek), niet mogelijk.  Route 3 (jongvee antistoffen) kan enkel als de eerste BVD  vaccinatie na 8 maanden pas wordt gegeven. Eerst moeten de pinken worden bloedgetapt, voordat ze kunnen worden gevaccineerd. De Bovela vaccinatie zorgt voor antistoffen die in het bloed te vinden zijn en ook via de melk worden uitgescheiden.  Indien wordt gevaccineerd met een geïnactiveerd BVD virus (Bovilis), worden vaak pas na langdurig vaccineren antistoffen tegen BVD in de tankmelk gevonden. Het is echter niet precies te zeggen wanneer en óf de antistoffen in de tankmelk worden gevonden. Alle routes zijn mogelijk, tot antistoffen in de tankmelk worden gevonden, dan moet worden overgestapt naar route 1, 3 of 4. Let op: ook voor route 2 geldt hier dat de eerste BVD  vaccinatie na 8 maanden, dus na bloedname, pas wordt gegeven.

 

8.       Mijn tankmelk was de laatste tijd keurig vrij van antistoffen tegen IBR, nu heb ik plotseling een positieve uitslag. Wat moet ik doen?

a.       De tankmelk wordt op korte termijn opnieuw gecontroleerd om een vals- positieve uitslag uit te sluiten. Indien de tankmelk ook bij de tweede test IBR antistoffen bevat, moet u overstappen naar de route vaccinatie.

 

9.       Ik wil BVD vrij worden, en was al deelnemer aan het BVD-vrij certificeringsprogramma, wat verandert er voor mij?

a.       Per 1 april mag u jongvee alleen nog doormiddel van oorbiopten laten controleren op BVD-virus. Voorheen kon dit ook met bloedonderzoek, nu niet meer. Ook stierkalveren en verworpen vruchten moeten worden gecontroleerd met oorbiopten. Voor de verwerpers heeft uw dierenarts speciaal blanco oormerken in huis. De dierenarts komt verwerpers oormerken. De visite is verplicht in het kader van brucellose bestrijding en wordt vergoed vanuit de overheid.

 

10.   Ik heb een vraag over de mogelijkheden voor bestrijding van IBR en BVD op mijn bedrijf, wie moet ik dan benaderen?

a.       Het verstandigste is eerst te bellen met de gezondheidsdienst voor dieren via 0900-1770. U kunt daar alle vragen stellen over de verschillende mogelijke routes, en direct uw keuze doorgeven. Als u desondanks nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de praktijk.

 

11.   Wat zijn de kosten van de verschillende bestrijdingsprogramma’s?

Kosten van de bestrijding van IBR zijn afhankelijk van:

 • de bedrijfsgrootte (bij eenmalige kosten en vaccineren);
 • de route naar IBR-vrij die wordt gevolgd;
 • de gekozen aanbieder, als er meerdere zijn (dierenartsen en laboratoria).

Onderstaande bedragen geven een orde van grootte aan van de optelsom van kosten, waarbij is uitgegaan van een melkveebedrijf met 95 melkkoeien en 65 stuks jongvee.

 • De snelste route om vrij te worden is de route ‘intake bloed, bewaking tankmelk’. Kosten voor het intake gedeelte bestaan uit kosten voor monstername en diagnostiek van de te onderzoeken dieren: eenmalig €1350,-.  Het bedrijf heeft ook kosten voor het beheer van de status en voor het maandelijks tankmelkonderzoek. Deze kosten bedragen circa €250,- per jaar.
 • Een minder snelle route om IBR-vrij te worden verloopt via de route ‘tankmelk’. Jaarlijkse kosten bestaan uit kosten voor het beheer van de status en tankmelkonderzoek: circa €250,- per jaar. Als het bedrijf de stap naar IBR-vrij maakt (dit kan na 2 jaar) komen daar de kosten voor monstername en diagnostiek voor dieren ouder dan 6 jaar bij: eenmalig circa €225,- .
 • Vaccinerende bedrijven hebben vaccinatiekosten en kosten voor registratie en beheer van de status. De orde van grootte van deze kosten is circa €2100,- per jaar.

Kosten voor het testen van aangevoerde dieren van een lagere status en eventuele afvoer van besmette runderen variëren per bedrijf en zijn niet opgenomen in de genoemde bedragen.

Kosten van de bestrijding van BVD zijn afhankelijk van:

 • de bedrijfsgrootte;
 • de route naar BVD-vrij die wordt gevolgd;
 • de gekozen dienstverlener als er meerdere zijn (dierenartsen en laboratoria).

Onderstaande bedragen geven een orde van grootte aan van de optelsom van kosten, waarbij is uitgegaan van een melkveebedrijf met 95 melkkoeien en 65 stuks jongvee.

 • De snelste route (1 jaar) om vrij te worden is de route ‘intake virus, bewaking jongvee antistoffen’. Kosten voor het intake gedeelte bestaan uit kosten voor monstername en diagnostiek van de te onderzoeken dieren: eenmalig €1600,-., afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Als de gebruikte tankmelk test op virus een ongunstige uitslag oplevert, komt hier nog circa €900,- bij. Het bedrijf heeft ook kosten voor het beheer van de status en voor het halfjaarlijks steekproef onderzoek: circa €325,- per jaar.
 • Een minder snelle route (2 jaar) om BVD-vrij te worden verloopt via de route ‘jongvee antistoffen’. Jaarlijkse kosten voor statusbeheer en steekproef bloedonderzoek bedragen circa €325,-. Als dit goed verloopt zijn er geen extra eenmalige kosten.
 • Een andere minder snelle route (2 jaar) om BVD-vrij te worden verloopt via de route ‘tankmelk’. Jaarlijkse kosten bestaan uit kosten voor het beheer van de status en tankmelkonderzoek: circa €125,- per jaar. Als dit goed verloopt zijn er geen extra eenmalige kosten.
 • Via de route ‘oorbiopten’ is de meeste tijd nodig om BVD vrij te worden: 34 maanden minimaal. Kosten voor deze route bestaan uit kosten voor diagnostiek op oorbiopten van alle geboren kalveren en het beheer van de status:  circa €1050,- per jaar, afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

Bovenstaande kosten gelden als de route succesvol wordt doorlopen. Kosten voor bijvoorbeeld het testen van aangevoerde dieren van een lagere status en voor het testen van moeders van dragers (indien aan de orde) variëren per bedrijf en zijn buiten beschouwing gelaten.