Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Medicijnen zijn bij de bedrijfsvoering een noodzaak, maar het gebruik dient tot een minimum te worden beperkt. De overheid heeft daarom het gebruik door u als veehouder aan banden gelegd. Bij de keuze van een medicijn wordt door ons allereerst op effectiviteit en veiligheid gelet. Lees meer...

Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)

Door bedrijven in het geheel eens goed te bekijken wordt een beter overzicht verkregen. Op deze manier kan vaak met kleine aanpassingen de diergezondheid verbeterd worden en tegelijkertijd het medicijngebruik worden teruggedrongen. De overheid heeft dit verplicht gesteld om op deze manier grip te krijgen op het antibioticagebruik in de Nederlandse rundveehouderij. Lees meer...

Certificering

In de rundveehouderij is er steeds meer aandacht voor certificering. Hiermee wordt geregistreerd en gecontroleerd of veehouders voldoen aan de huidige (strenge) regelgeving om antibioticagebruik terug te dringen en dierziekten te voorkomen. Lees meer...

Klantportaal

Alles bij elkaar op één plek. En met alles bedoelen we ook alles! Visitebrieven, logboeken, facturen, behandelplannen, gezondheidsplannen, koekompassen en de 1 op 1 overeenkomst. Alles staat netjes geordend en is per maand te bekijken. Lees meer...

Koekompas

Het Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar voeding en water, huisvesting, dierenwelzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en dier gezondheid. Het Koe-Kompas laat middels een risicoanalyse zien waar uw sterke punten liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Lees meer...

Medicijnkast

Welke medicijnen mag u eigenlijk op voorraad hebben en welke niet? Waar moet ik op letten bij het gebruiken en opslaan van medicijnen? Lees meer...

Medirund

Zoals u weet zijn het BGP en BBP in het leven geroepen om het antibiotica gebruik in Nederland te verminderen en te reguleren. Het antibioticagebruik op uw bedrijf wordt door uw dierenarts automatisch doorgekoppeld naar MediRund, welke uw zogeheten Dier Dag Dosering (DDD) berekent. Lees meer...

Pir-DAP

PirDAP staat voor 'partners in rendementsverbetering DierenArtsPraktijk'. PirDAP heeft als doel het verbeteren van de bedrijfsadvisering door uw rundveedierenarts op basis van MPR gegevens. Zo kunnen we elkaar helpen  een beter rendement uit het bedrijf te halen. Lees meer...

Veeonline

Op VeeOnline vindt u actuele informatie van uw dierenarts en GD over de gezondheid van uw koeien. Bijvoorbeeld uw bedrijfsgezondheidsplan(BGP), gezondheidsstatussen en labuitslagen. Lees meer...