Haal meer rendement uit uw bedrijf

logo-pirdapPirDAP staat voor 'partners in rendementsverbetering DierenArtsPraktijk'. PirDAP heeft als doel het verbeteren van de bedrijfsadvisering door uw rundveedierenarts op basis van MPR gegevens. Zo kunnen we elkaar helpen  een beter rendement uit het bedrijf te halen. PirDAP geeft uw eigen dierenarts inzage in melk-, vruchtbaarheids- en diergezondheids-gegevens. We hebben pas  toegang tot de gegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hiervoor kunt u een machtigingsformulier invullen. Al onze dierenartsen hebben deze bij zich in de auto. Vraagt u hier gerust om bij het eerstvolgende bedrijfsbezoek.

Sneller en makkelijker: download het machtigingsformulier hier. Vul uw gegevens in (vergeet uw handtekening niet) en stuur hem op naar de praktijk: benedeneind z.z. 399, 3405 CN, Benschop.

Aan het gebruik van PirDAP zijn kosten verbonden, welke de praktijk op zich neemt. Het gebruik van PirDAP is voor u dan ook kosteloos.

Wilt u meer informatie? Dan staan we u graag telefonisch  te woord, of u kunt kijken op www.pir-dap.nl/