Droogzetten

Hoewel 90% van de koeien en ruim 20% van de vaarzen nog drooggezet zou mogen worden met antibiotica, gebeurt dit landelijk maar bij 50% van de koeien.  In onze praktijk ligt dat nog veel lager: een krappe 30% van de koeien wordt met antibiotica drooggezet. Lijkt een fantastische prestatie, toch? Lees meer...

Hoe werkt een vaccinatie?

Een vaccin bevat stukjes van de ziektekiem waar we het dier tegen willen beschermen, dit kunnen levende stukjes zijn maar dan verzwakt, of dode stukjes. We willen bereiken dat het lichaam de ziektekiem gaat bestrijden maar zo min mogelijk dat de kiem ook echt ziekte veroorzaakt. Lees meer...

Melk onderzoek

Celgetal is een maat voor het aantal cellen per milliliter melk, deze cellen zijn vooral afweercellen en voor een klein deel afgestorven cellen van het uierweefsel. Melk uit een gezond kwartier bevat gemiddeld 50.000 cellen. Als een bacterie het kwartier binnendringt, komen grote aantallen ontstekingscellen vanuit het bloed naar het kwartier om de infectie te bestrijden. Lees meer...

Soepel van stal naar weide

Vers gras bevat in het voorjaar weinig structuur en wordt zeer snel afgebroken in de pens. Door uw koeien in de eerste week overdag een aantal uren in te scharen en het ruwvoerrantsoen in de stal gelijk te houden voorkomt u veel problemen. Lees meer...

Uiergezondheid project 

Iedereen kent het wel: een koe doorloopt zonder problemen de droogstand en komt er met een kwaad kwartier uit. Dat kan een keer gebeuren, maar hoe vaker hoe vervelender. Lees meer...

Uiergezondheid verbeteren

Het is onmogelijk om mastitis helemaal uit te bannen, maar het is wel mogelijk om het aantal gevallen terug te dringen. Allereerst is het belangrijk te weten dat mastitis ook voor komt bij koeien die nog niet ziek zijn, of een vlokje in de melk hebben. Lees meer...

Veilig droogzetten 

De droogstand is een rustperiode voor het uier. Gedurende de droogstand kunnen hoogcelgetal koeien, of koeien met klinische mastitis genezen. Lees meer...

Vaste prik

Medicijnen werken het beste als ze correct worden ingespoten; in de spier, onderhuids of in de bloedader. Een schone spuit en schone en scherpe naald zijn hierbij belangrijk voor het welzijn van de koe. Lees meer...

Weidegang

Hieronder volgt een overzicht van voordelen en nadelen van weidegang. Bij de keuze voor het wel of niet toepassen van weidegang kun je de voordelen van weidegang afwegen tegen de nadelen van weidegang. Lees meer...