IMG_0034

Geleidelijke overgang naar beweiding
Vers gras bevat in het voorjaar weinig structuur en wordt zeer snel afgebroken in de pens. Door uw koeien in de eerste week overdag een aantal uren in te scharen en het ruwvoerrantsoen in de stal gelijk te houden voorkomt u veel problemen. De pens kan wennen aan het gras en u voorkomt gezondheidsproblemen (zoals lebmaagdraaiingen en pensverzuring).

Voldoende structuur
Voor voldoende ‘veiligheid’ in het rantsoen is bijvoeding van structuurhoudende producten zoals grove, droge voordroogkuil, of snijmaïs noodzakelijk.

Bespaar op eiwit
Vers gras bevat aanzienlijk meer eiwit dan graskuil. Weidende koeien hebben dan ook minder eiwit-aanvulling nodig aan het voerhek. Globaal kunt u stellen dat u bij overdag weiden zo’n 150 tot 200 gram soja bespaart per kg droge stof gras die uw koeien opnemen.

Niet te grote percelen
Voorkom beweidingsverliezen door maximaal twee dagen op hetzelfde perceel te weiden. Te lang weiden in hetzelfde perceel gaat ten koste van de droge stofopname en daarmee de melkgift.

Denk om de voercomputer
Bij weidegang is de toegang tot de krachtvoercomputer beperkt. Zet de krachtvoercomputer op de zomerstand zodat uw koeien voldoende krachtvoer opnemen zonder dat er pensverzuring optreedt.

Kijk naar de koe
Uw koeien laten zelf zien of de overgang soepel verloopt. Overmatig herkauwen met schuim op de bek, kan een signaal zijn van pensverzuring. Te dunne mest duidt op teveel jong gras wat te snel door het maagdarmkanaal gaat. Een hoog ureumgetal wijst op een overmaat aan eiwit of een tekort aan energie. Een laag vetpercentage wijst veelal op structuurtekort.