Registreren waar elk paard gehouden wordt

Vanaf 21 april 2021 is het voor iedere paardenhouder verplicht te registreren hoeveel paarden op zijn adres worden gehouden. Dat betekent dat ook hobbymatig gehouden paarden en pensionstal houders een registratieplicht krijgen. In dit artikel spreken we voor het gemak over paarden. Daarmee bedoelen we alle paardachtigen zoals paarden, ponies, ezels en zebra's.  Hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn lees je hieronder.

Het I&R register paard

Het I&R register staat voor identificatie en registratie register paard. Sinds 1 juli 2009 is het verplicht om paarden ouder dan 9 maanden te chippen en te voorzien van een paspoort. De specifieke wet en regelgeving die daar bij hoort kunt u terugvinden bij het RVO. Deze registratie wordt uitgevoerd door een dierenarts of medewerker van een stamboek die I&R gecertificeerd is. De lijst met erkende paardendierenartsen en I&R dierenartsen kun je vinden in PE-veterinair.

Per 21 april wordt de database van het I&R register paard uitgebreid met gegevens over de locatie van de paarden en om welk type dieren het gaat. Dit komt voort uit een Europese verordening die ook voor Nederland geldt. De overheid ziet graag een meer sluitend I&R systeem bij paarden, zoals dat bij bijvoorbeeld runderen en geiten al gebruikelijk is.  De registratieplicht maakt het veel makkelijker om in het geval van een besmettelijke dierziekte alle paarden te lokaliseren, zeker als deze ziekte gevolgen heeft voor de volksgezondheid en voedselveiligheid.

In het registratiesysteem worden per staladres gegevens bewaard zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten en eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides. De houder van het paard moet er voor zorgen dat binnen twaalf maanden na de geboorte het paard in het systeem worden gezet. Dit gebeurt via een paspoortuitgevende instantie, bijvoorbeeld het KWPN. Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem:

• Chipnummer en –type
• Paspoortnummer
• Geslacht
• Geboortedatum en –land
• Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie
Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

LET OP: Het is helaas nog niet mogelijk om paarden daadwerkelijk te melden op een UBN. RVO is dit nog aan het uitwerken. Een UBN aanvragen kan al wel.


De exploitant van de stal (meestal de eigenaar van de stal) vraagt een UBN aan op het staladres

Wie is verantwoordelijk, de houder of de eigenaar van het paard

Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is in Nederland, bepaalt deze verordening wat de definitie van houder is. Deze definitie is anders dan we gewend zijn, omdat wij met paardenhouders vaak refereren naar de eigenaar van een stal. In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn in de registratie, namelijk:

1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard; meestal de eigenaar van het paard
2. Exploitant van de lokatie: degene die verantwoordelijk is voor de lokatie; meestal de eigenaa van het stallencomplex.

Als de paardenhouder en de paardeneigenaar één en dezelfde persoon zijn is het makkelijk. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld een paard staat in pension en de houder is dus niet de eigenaar, dan hebben beiden een verantwoordelijkheid om de registratie op orde te brengen.

De exploitant van de stal heeft de verantwoordelijkheid om een bedrijfsnummer (UBN) aan te vragen bij RVO. Dit UBN nummer wordt aangevraagd per adres. Onder dit nummer worden vervolgens de paarden geregistreerd die in die stal staan. De verantwoordelijkheid om het paard aan dit nummer te koppelen ligt dan weer bij de exploitant van het paard. Meestal is dit de eigenaar van het paard. Maar het kan ook zijn dat de eigenaar van het paard de verzorging en besluitvorming over het paard aan een ander heeft over gelaten. Denk bijvoorbeeld aan een buitenlandse investeerder die het paard in Nederland aan iemand heeft toevertrouwd. Of een groep eigenaren die het paard aan iemand heeft overgedragen opgeleid te worden. Uiteindelijk is de exploitant van het paard de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van en besluitvorming over het paard. Het is sterk aan te raden een schriftelijke overeenkomst op te stellen waarin de verantwoordelijkheid over het paard wordt vastgelegd. Dan is voor iedereen duidelijk wie meldingen doet als het paard 30 dagen of langer wordt verplaatst.

Voorbeelden:

X heeft een stal in eigendom. X is exploitant en zal een UBN aanvragen
X verhuurt zijn pensionstal aan Y. Y is de exploitant en vraagt UBN aan

rsz Judith huis in t veld  Lisa facebookBen je verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van een paard? Dan ben je ook verantwoordelijk voor het goed registreren waar het paard verblijft

UBN aanvragen

Het uniek bedrijfsnummer (UBN) wordt aangevraagd door de exploitant van de locatie. Dit kan de eigenaar van een stal zijn, maar ook een huurder van een stallencomplex. Het UBN wordt aangevraagd per adres. Het kan dus niet zo zijn dat paardeneigenaren met een paard in pension allemaal op dat adres een UBN aanvragen. De stalhouder moet dit doen.
Heeft de exploitant van de stal al een UBN, voor bijvoorbeeld koeien, dan kunnen de paarden op dit bestaande UBN worden geregistreerd. Hier zijn uitzonderingen mogelijk.
De kosten voor een UBN nummer bedragen zo'n €25 per jaar. De kosten voor meldingen zijn variabel.
Een UBN aanvragen of uitbreiden gaat via mijn.rvo.nl of via de app I&R dieren.

Paarden registreren

Een paard moet op het UBN worden geregistreerd van de locatie waar het paard gewoonlijk wordt gehouden. Dat betekent ten minste 30 dagen of langer. Als het paard wordt verhuisd is het nodig dit te melden en het paard onder het nieuwe UBN in te schrijven. Dit is de verantwoordelijkheid van de exploitant van het paard.

Wordt het paard kortdurend verplaatst, minder dan 90 dagen, voor bijvoorbeeld training op een trainingsstal of een merrie die naar een dekstation gaat? Dan is een melding verplicht in het I&R systeem waar het paard tijdelijk verblijft. De verantwoordelijke voor deze melding is de exploitant van het paard, meestal de eigenaar.

Wordt  het paard maar heel even verplaatst en is het paard minder dan 30 dagen van huis? Dan is een lokale administratie bijhouden voldoende. Ook dit is de verantwoordelijkheid van de exploitant van het paard, tenzij anders afgesproken.

LET OP: Het is nog niet mogelijk paarden te melden onder een UBN. RVO is dit nog aan het ontwikkelen.


Is je paard langer dan een dag van stal weg, maar minder dan een maand, registreer dit dan in de eigen stal administratie

Lokale administratie

Paarden die minder dag 30 dagen worden verplaatst moet op het bedrijf een lokale administratie van worden bijgehouden. Deze lokale administratie registreert:

  • datum van verplaatsing
  • locatie of herkomst van verplaatsing
  • uitzondering: paarden die dezelfde dag terugkeren, bijvoorbeeld van een buitenrit, hoeven niet geregistreerd.
De manier waarop je registreert is vormvrij: digitaal (apps), excel, kladblok dat mag allemaal. De bezwaartermijn is 3 jaar, dus bewaar de administratie 3 jaar.

Gevolgen I&R paard

Op dit moment is het registreren van de paarden in Nederland nog niks anders dat het registreren van de bestaande situatie. Dat betekent dus dat een I&R registratie niet hetzelfde is als een reden om gezien te worden als 'bedrijf' voor de meststoffenwet. Het betekent wel dat waar dat nodig is gehandhaafd kan worden bij controle van (professionele) paardenhouders op het correct implementeren van mestwetgeving en vergunningen (milieu, stokstof).

Daarbij is de RVO de uitvoerende instantie van de overheid, de NVWA is de controlerende en handhavende partij indien nodig. Houd je je niet aan de regels? Dan kan de NVWA een waarschuwing of bestuurlijke boete opleggen.

Veel gestelde vragen registratieplicht paarden


Wie moet een UBN aanvragen of uitbreiden?

Dit moet de exploitant van de stal doen op het adres van de stal. Dit is dus de eigenaar of de huurder van een stallencomplex.


Waar vraag ik een ubn aan voor paarden?

Dit kan via mijn.rvo.nl


Hoe meld ik paarden aan bij een UBN nummer?

RVO is dit momenteel nog aan het ontwikkelen. Het is dan ook nog niet mogelijk om paarden te melden op een UBN nummer.


Wie moet een melding maken als een paard verplaatst wordt?

Het gaat dan om verplaatsingen van langer dan 1 dag. De exploitant van het paard is daar verantwoordelijk voor. Dat is meestal de eigenaar van het paard, maar kan ook de trainer zijn aan wie het paard (tijdelijk) is toevertrouwd. Als je als paardeneigenaar de zorg voor het paard overdraagt aan iemand anders, leg dan schriftelijk vast wie verantwoordelijk is voor de meldingen van verplaatsingen. Dit kun je ook afspreken met de stalhouder.

Moet ik ook een melding maken als ik alleen even op buitenrit ga?

Nee, als het paard dezelfde dag terugkeert naar zijn vaste verblijfplaats hoef je niets te registreren, ook niet in de lokale stal administratie.


Wat nu als mijn paard een paar dagen op wedstrijd gaat of in de kliniek moet verblijven?

Paarden die tussen de 1 en 30 dagen van huis zijn moeten worden geregistreerd in de lokale stal administratie In de tekst hierboven lees je waar zo'n administratie aan moet voldoen.